Sprzężenie pomiędzy wodami podziemnymi a powierzchniowymi

Poprzez zintegrowane połączenie zasobów możliwe jest odwzorowanie w programie SPRING bilansowania wielkości wymiany pomiędzy wodami podziemnymi a powierzchniowymi. Umożliwia to uzyskanie takiego efektu, że na odcinkach cieków okresowo lub trwale suchych nie dojdzie do infiltracji wody większej niż dopływ do cieku lub zasilanie z opadów.

Ponadto poprzez praktyczną parametryzację hydrauliki koryt otwartych możliwe jest numeryczne wyznaczenie poziomów wód w zbiornikach wodnych. Technika ta może być stosowana zarówno w przypadku stacjonarnych, jak i niestacjonarnych modeli 2D oraz 3D. Łączenie zasobów wodnych zostało uproszczone poprzez sprawnie funkcjonujące narzędzia wspomagające z zakresu generowania i sprawdzania wiarygodności obliczeń.

Automatyczna kontrola kierunków przepływu

Automatyczne łączenie siatek cieków wodnych

Wzajemne oddziaływanie wód podziemnych i powierzchniowych poprzez wprowadzenie założenia przecieku przez dno

Zobrazowanie wzajemnego oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych w programie SPRING opiera się na zdefiniowaniu położenia zwierciadeł wód gruntowych i współczynników nieszczelności.
Opcjonalnie, połączenie to można szczegółowo opisać za pomocą dodatkowych parametrów, takich jak: związek pomiędzy zdolnością infiltracji i odpływu, ograniczeniem minimalnej i maksymalnej wielkości wymiany, a także przerwania przepływu przy zaniku odbioru.

Parametryzacja wpływu wód podziemnych i powierzchniowych poprzez położenie zwierciadła wód podziemnych i punktowych, liniowych lub powierzchniowych współczynników nieszczelności.
Możliwa kombinacja wszystkich opcjonalnych warunków brzegowych!

Uwzględnienie wpływu nieszczelności w zależności od infiltracji i poboru (opcjonalnie)

Ograniczenie wielkości wymiany infiltracji i poboru (opcjonalnie)

Zdefiniowanie maksymalnej infiltracji przy przerwaniu ciągłości przepływu (opcjonalnie)

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o przesłanie maila lub kontakt telefoniczny.

GODZINY PRACY

Jesteśmy do Państwa dyzpozycji:

Pn. – Pt.: 8.30 do 17.30

Pn. - Pt.: Termin spotkania po ustaleniu

Siedziba Firmy: Parkweg 67, 58453 Witten, Germany