Możliwości przypisania parametrów

Stochastyczne przypisywanie parametrów

W programie SPRING możliwe jest stochastyczne generowanie danych takich jak np. współczynniki filtracji zarówno jako nieskorelowane bądź jako przestrzennie skorelowane dane.

1. Dane generowane stochastycznie bez korelacji przestrzennej

W takim przypadku następuje przypisanie jednemu lub wielu węzłom lub elementom w jednej warstwie, jednej właściwości o zadanym stochastycznym podziale.

2. Dane generowane stochastycznie z korelacją przestrzenną

W takim przypadku dane zostają wygenerowane korelacyjnie za pomocą metody „turning-bands”. Podczas interpolacji uwzględnione zostaje podobieństwo danych w zależności od ich wzajemnego położenia. Zakres korelacji może zmieniać się we wszystkich trzech wymiarach przestrzeni.

Interpolacja parametrów

Po wykonaniu siatki następuje wprowadzenie danych geologicznych, hydraulicznych i hydrogeologicznych, które z reguły w najlepszym wypadku znane są jedynie punktowo lub dla niewielkich obszarów. Dające się w sposób elastyczny parametryzować funkcje interpolacji geostatycznej, globalnej i lokalnej, umożliwiają przypisanie właściwości węzłom i elementom siatki modelu, także poza znanymi i zdefiniowanymi obszarami.

Interpolacja Gaussa

Interpolacja metodą średnich ważonych względem odległości (IDW)

Metoda próbkowania (metoda Kriging)

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o przesłanie maila lub kontakt telefoniczny.

GODZINY PRACY

Jesteśmy do Państwa dyzpozycji:

Pn. – Pt.: 8.30 do 17.30

Pn. - Pt.: Termin spotkania po ustaleniu

Siedziba Firmy: Parkweg 67, 58453 Witten, Germany