Powierzchnia po 50 dniach

Obliczenia linii prądu

Poprzez numeryczne obliczenie linii prądu, program SPRING umożliwia wizualizację ustalonych i nieustalonych pól prędkości przepływu min. Także strumieni objętościowych masy wody.
Strumienie masy można przedstawić w skali wybranej przez użytkownika. Opcjonalnie można również przedstawić czasy przepływów wzdłuż linii prądów.

Obrazowanie smug

Przy pomocy wizualizacji układu linii prądu można w szybki i niezawodny sposób przedstawić w każdym modelu obszar zlewni zbiorników wodnych lub studni. Kierunki przepływów ustala się w oparciu o prędkości przepływów i pole potencjału oraz przedstawia w jasny sposób za pomocą efektu smug.
Poprzez dodatkową opcję kolorowania smug można obrazować jednocześnie również inne dane lub wyniki obliczeń (np. potencjał, wysokości terenu lub temperatury).

Obliczenia transportu przy odwróconym kierunku przepływu

Obliczenia transportu z odwróconym kierunkiem przepływu umożliwiają dokładne ustalenie obszaru zlewni z uwzględnieniem procesów adwekcji, dyspersji oraz dyfuzji.
Ta technika umożliwia obliczenie prawdopodobieństwa pojawienia się wybranej cząsteczki wody w danej studni lub zbiorniku wodnym.
Poprzez wykorzystanie członu zawierającego dyspersję można zobrazować lokalne niejednorodności, których, poprzez stosowanie konwencjonalnych metod obserwacji zmian prędkości cząstki, nie da się ustalić wcale lub tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Powierzchnia po 50 dniach (przekrój poziomy)

Warstwa wodonośna

Warstwa nieprzepuszczalna

Ustalanie obszarów zlewni (biały) zasobów wodnych; wypełnienie kolorem pól potencjałów.

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o przesłanie maila lub kontakt telefoniczny.

GODZINY PRACY

Jesteśmy do Państwa dyzpozycji:

Pn. – Pt.: 8.30 do 17.30

Pn. - Pt.: Termin spotkania po ustaleniu

Siedziba Firmy: Parkweg 67, 58453 Witten, Germany