SPRING – oprogramowanie do kompleksowego projektowania z ponad 40-letnim zastosowaniem w praktyce :)

Geotermia głęboka
Przy projektowaniu instalacji geotermalnych, już na samym początku powstają znaczne koszta związane z przeprowadzeniem odpowiedniego rozpoznania podłoża gruntowego.
SPRING oferuje liczne przydatne zastosowania, które w sposób niezawodny pozwalają na wykonanie obliczeń numerycznych i prognoz dotyczących cech fizycznych całego systemu instalacji oraz przyszłych warunków wodnych.
Więcej informacji
Geotermia przypowierzchniowa
W przypadku studni, kolektorów lub sond gruntowych:
SPRING oferuje specjalne narzędzia, pozwalające na ocenę przydatności podłoża, ocenę sprzeczności interesów (konkurencyjności), a także obszarów niezbędnego monitoringu instalacji geotermalnych w konkretnej lokalizacji.
Systemy geotermalne do ogrzewania lub klimatyzacji mogą być zaprojektowane, zwymiarowane i zoptymalizowane.
Więcej informacji
Ustalanie obszaru zlewni
Przy pomocy wizualizacji układu linii prądu można w szybki i niezawodny sposób przedstawić w każdym modelu obszar zlewni zbiorników wodnych lub studni.

Kierunki przepływów ustala się w oparciu o prędkości przepływów i pole potencjału oraz przedstawia w jasny sposób za pomocą efektu smug.

Więcej informacji
Infiltracja efektywna
Intensywność infiltracji do wód podziemnych stanowi bardzo istotny parametr w modelowaniu. Dlatego też obliczeniom natężenia infiltracji należy poświęcić szczególną uwagę.
Program SPRING umożliwia obliczanie intensywności infiltracji na kilka możliwych sposobów z uwzględnieniem metod stacjonarnych i niestacjonarnych.
Więcej informacji
Interakcja pomiędzy wodami powierzchniowymi a podziemnymi
Zobrazowanie wzajemnego oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych w programie SPRING opiera się na zdefiniowaniu położenia zwierciadeł wód gruntowych i współczynników nieszczelności.
Des Weiteren kann durch die integrierte Gewässersystemvernetzung eine Dargebots-bezogene Bilanzierung der Austauschmengen zwischen Grundwasser und Gewässer abgebildet werden.
Więcej informacji
Tworzenie sieci elementów
W celu wykonania optymalnej obróbki modelu, zagęszczenia sieci lub prowadzenia rozważań wariantowych, można w bardzo prosty sposób wydzielać lub łączyć ze sobą obszary częściowe, wyodrębnione z każdego dowolnego modelu całościowego.  
Program umożliwia też zanikanie celem odwzorowania jednostek geologicznych w modelu trójwymiarowym.
Więcej informacji
Przypisywanie właściwości fizycznych
Po wykonaniu siatki następuje wprowadzenie danych geologicznych, hydraulicznych i hydrogeologicznych, które z reguły w najlepszym wypadku znane są jedynie punktowo lub dla niewielkich obszarów.
Różne metody interpolacji i stochastycznego przypisywania atrybutów umożliwiają przypisanie atrybutów knotom i elementom siatki modelu.
Więcej informacji
Wizualizacja
Program SPRING oferuje wiele możliwości wizualizacji i interpretacji danych. Na przekrojach poziomych i pionowych można przedstawiać odpowiednio do skali punkty, izolinie i powierzchnie, kreskowania, linie prądu i przepływu a także obrazy smug.
Dla zaawansowanej wizualizacji 3D program SPRING oferuje optymalne powiązanie z intuicyjnym programem do wizualizacji STRING.
Więcej informacji
Inne możliwości zastosowania oprogramowania
SPRING posiada wiele możliwości, jak stochastyczne i dyskretne generowanie szczelin i nieregularności w podłożu, modelowanie transportu w strefie nienasyconej i nasyconej lub symulacje procesów zalewania np. w górnictwie – gdzie istnieją szczególne wymagania odnośnie modeli numerycznych, celem dokładnego fizycznego odzwierciedlenia interakcji procesów.
Więcej informacji

4 DOBRE POWODY ABY NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ

Ci, którzy są odpowiedzialni za złożone projekty, potrzebują przede wszystkim jednego: zaufania do sprawności produktu i technicznego know-how swoich partnerów.

Oto cztery dobre powody, dla których SPRING jest najlepszym systemem dla Ciebie.

INNOWACJA POPARTA BADANIAMI NAUKOWYMI

Oprogramowanie SPRING umożliwi Państwu najbardziej aktualne, zgodne z najnowszym stanem wiedzy, modelowanie zasobów wodnych. Pierwotnie opracowane na uniwersytecie w Bochum przez hydrogeologa, matematyka i inżyniera budownictwa, oprogramowanie jest stale doskonalone poprzez zastosowanie go w praktyce w ścisłej międzynarodowej współpracy z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi. Tym sposobem mają Państwo możliwość korzystania z najnowszych metod obliczeniowych, użytkowania modeli oraz sposobów prezentacji graficznej wyników obliczeń.

CO POTRAFI SPRING?

Począwszy od budownictwa podziemnego poprzez zapotrzebowanie na wodę oraz remediację wód podziemnych i sanację zanieczyszczeń aż do geotermalnych źródeł ciepła – innowacyjny program SPRING oferuje Państwu optymalne wsparcie przy zamierzeniach, polegających na planowaniu i doradztwie. Obojętnie, czy zechcą Państwo zobrazować przepływy wód podziemnych, ciepła lub transportu cząstek stałych z lub bez uwzględniania oddziaływania wód powierzchniowych.

NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE

Z programem SPRING opracują Państwo kompleksowe trójwymiarowe modele zawierające wszystkie istotne informacje dla Państwa projektów, oparte na metodzie elementów skończonych – przyjazne dla użytkownika, precyzyjne i bliskie rzeczywistości.
Poprzez liczne możliwości oprogramowania, SPRING jest w stanie rozwiązać Państwa zagadnienia projektowe w sposób dokładniejszy i bardziej efektywny.DOSTOSOWANY DO TWOICH WYMAGAŃ

W zależności od tego, czy wykorzystują Państwo wersję podstawową programu do opracowywania zagadnień w niewielkiej przestrzeni, czy też wersję Premium do wymagającego modelowania zasobów wodnych - oprogramowanie SPRING jest dostępne w różnych wariantach użytkowych, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe narzędzia już po zakupie oprogramowania. Możliwość ta gwarantuje Państwu użytkowanie oprogramowania w najnowszej wersji.

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

Geotherm 2018 – Byliśmy tam

02.03.2018

Wir waren dieses Jahr wieder auf der Geotherm in Offenburg (1.+2. März 2018) vertreten.

Szczęśliwego Nowego Roku !!!

01.01.2018

Es ist soweit: Wir haben den 01. Januar 2018. Allen unseren Partnern und Kunden wünschen wir ein frohes und erfolgreiches Jahr.

12 – ta konferencja użytkowników SPRING

02.12.2017

Im Dezember feierten wir das 40-jährige Jubiläum unseres Programmpakets SPRING sowie dessen kleiner Schwester STRING.

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o przesłanie maila lub kontakt telefoniczny.

GODZINY PRACY

Jesteśmy do Państwa dyzpozycji:

Pn. – Pt.: 8.30 do 17.30

Pn. - Pt.: Termin spotkania po ustaleniu

Siedziba Firmy: Parkweg 67, 58453 Witten, Germany